Sản phẩm

Hệ thống đanh giá chất lượng dịch vụ công

Danh mục:Phần mềm quản lý

Liên hệ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

Hệ thống cung cấp danh sách các cơ quan và cán bộ tiếp nhận hồ sơ của toàn thành phố, công dân có thể chọn cơ quan hoặc cán bộ để đánh giá chất lượng phục vụ, trực tiếp trên hệ thống mạng (Internet).

2.  Yêu cầu

Sản phẩm “Hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công” thỏa mãn các yêu cầu sau:

 • Hệ thống hỗ trợ giao diện cho tất cả các thiết bị như: điện thoại, máy tính bảng, máy tính… khi truy cập vào
 • Sử dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị, giải pháp phần mềm, nhân lực hiện có.
 • Xuất thông tin, báo cáo theo yêu cầu quản lý.
 • Bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, khả thi.
 • Thống kê kết quả đánh giá chung đơn vị theo biểu đồ và số liệu
 • Thống kê kết quả đánh giá cán bộ theo xếp hạng

II.  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1.  Tổng quan

Hệ thống cung cấp chức năng đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công theo các tiêu chí được định nghĩa sẳn trên hệ thống. Sau đó có những thống kê thực tế đối với từng cơ quan cũng như cán bộ. Quản lý các cơ quan có thể dựa vào đó mà điều chỉnh chất lượng dịch vụ hành chính công phục vụ công dân tốt hơn

2.  Người sử dụng

2.1  Công dân, doanh nghiệp

Công dân, doanh nghiệp là những người đánh giá trực tiếp trên hệ thống theo các tiêu chí từ tốt tới xấu. Nếu có phần đánh giá khác(thông tin không có trong các tiêu chí) thì công dân phải đăng nhập vào hệ thống mới có thể đánh giá khác được.

Chức năng:

 • Đăng ký tài khoản
 • Đánh giá cơ quan

+ Nhập họ tên/số biên nhận

+ Chọn cơ quan cần đánh giá

+ Đánh giá theo các tiêu chi được đặt ra theo dạng câu hỏi

 • Đánh giá cán bộ
 • Xem kết quả đánh giá của cơ quan, cán bộ theo biểu đồ và số liệu

2.2  Quản trị hệ thống

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Quản lý danh sách cơ quan, cán bộ cần đánh giá
 • Quản lý các tiêu chí đánh giá
 • Quản lý tài khoản người dùng
 • Duyệt các thông tin đánh giá của công dân
 • Thống kê số liệu đánh giá theo IP của user.

2.3  Thành viên

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Nhập danh sách cơ quan, cán bộ
 • Xem kết quả đánh giá của công dân

GIỚI THIỆU

Với mục tiêu "đi đầu và sáng tạo" Công Ty TNHH TM&DV Panda luôn tiên phong trong công tác nguyên cứu tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin có tính ứng dụng thực tế cao nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại bùng phát công nghệ thông tin hiện nay.

Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, chuyên môn vững chắc, hoạt động bằng tất cả lòng đam mê công việc tạo nên uy tín công ty, sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Processing...